Pierwsze w Europie Studia Podyplomowe

Projektant NO-CODE
Citizen Developer

Projektuj, buduj i wdrażaj aplikacje bez umiejętności programowania.

Zdobądź praktyczną wiedzę w zawodzie przyszłości i automatyzuj nudną pracę już dziś!

Rozwój technologii i postępująca automatyzacja powodują, że coraz więcej prac będzie wypieranych przez roboty. Tym samym znacznie zmieni się obszar umiejętności kluczowych na rynku pracy. Dużym wyzwaniem jest dostępność profesjonalnych programistów. Obecnie w Polsce brakuje ich ok. 50 tys., a w całej Unii Europejskiej ponad 1 mln. Zdecydowana większość obecnie realizowanych projektów wymaga korzystania z dopasowanych programów komputerowych klasy ERP. Natomiast wg różnych szacunków tylko 0,20% osób na świecie programuje profesjonalnie, a 0,63% populacji chociaż próbuje lub próbowało swoich sił w programowaniu. Trend ten przyczynia się do wysokich cen usług na rynku IT oraz problemów przy współpracy zespołów programistów z otoczeniem biznesowym.

Technologie, NO-CODE wyeliminowały wiele złożoności związanych z zaspokajaniem stale rosnących potrzeb użytkowników, umożliwiając osobom NIEBĘDĄCYM PROGRAMISTAMI NA TWORZENIE WŁASNYCH ROZWIĄZAŃ. Wraz z rozwojem technologii jesteśmy świadkami rozwoju CITIZEN DEVELOPERS w miejscu pracy. Dlatego uznaje się, że obecny, dynamiczny rozwój Citizen Developers NO-CODE (czyli platformy do budowania profesjonalnych aplikacji komputerowych bez konieczności programowania), będzie stanowił integralną częścią kolejnej fali transformacji biznesowej i wykorzysta zarówno rewolucję cyfrową, jak i dostępność ogromnych danych (Big Data).

NO-CODE

czyli co?

NO-CODE to szybko rozwijający się trend w technologii. Polega na tym, że powstaje coraz więcej narzędzi, które pozwalają tworzyć zaawansowane rozwiązania IT bez potrzeby programisty i umiejętności programowania. Obecnie na rynku istnieje ogromny niedobór doświadczonych programistów, a ponadto wiele aplikacji, które powstaje działa podobnie. Obecnie szczególnie popularne stają się aplikacje do zarządzania zasobami przedsiębiorstw ERP (aplikacje do zarządzania zadaniami i projektami). W związku z tym narodziły się pomysły wypełnienia tej luki. Zaczęły powstawać narzędzia, za pomocą których osoby niebędące zaawansowanymi programistami mogą budować własne aplikacje automatyzujące nudną pracę!

CITIZEN DEVELOPERS

jako zawód przyszłości

Citizen Developer oznacza osoby, którzy bez specjalistycznego wykształcenia projektują własne, dedykowane i profesjonalne aplikacje i programy komputerowe. Obecnie już 82 proc. firm przyznaje, że rola Citizen Developers w firmie szybko rośnie.

Organizacje zaczynają postrzegać programistów NO-CODE jako kluczowy czynnik umożliwiający cyfrowe transformacje. Wewnątrz organizacji, osoby takie mogą wykorzystywać umiejętności do rozwiązywania problemów, na które często się napotykają. Nie są już ograniczeni brakiem możliwości kodowania i nie muszą już czekać, aż dział IT zapewni odpowiednie zasoby. Inne problemy, które mogą wymagać wsparcia informatycznego w przypadku rozległych zmian, takich jak złożone integracje, mogą być nadal szybko przekształcane przez Citizen Developera w produkt o minimalnej wartości (MVP), który można następnie przekazać zespołowi technicznemu w celu ukończenia. Citizen Developerzy mogą uwolnić innowacje i zwiększyć produktywność, w przeciwieństwie do jakichkolwiek ostatnich osiągnięć w rozwoju aplikacji.

Rynek NO-CODE

w liczbach

Do 2024 r. co najmniej 65% wszystkich nowych aplikacji biznesowych będzie tworzonych za pomocą platform NO-CODE
Aplikacje stworzone w NO-CODE do 2024 r. 65%
Z roku na rok gwałtownie rośnie odsetek programistów używających platform NO-CODE. W 2019 roku było ich 37 proc., obecnie już około 50 proc.
Procent programistów używających NO-CODE 50%
Według Impact Networking wartość rynku NO-CODE od 2015 do 2022 roku wzrośnie z 1,7 do 27 mld dolarów. Obecnie rozwiązania NO-CODE tworzą rynek o wartości 20 mld dolarów
Obecna wartość rynku NO-CODE to 20 mld $
Szacuje się, że do 2030 roku pojawi się ok 500 mln nowych aplikacji, z czego 400 mln zostanie opracowana w technologii NO-CODE
Procent tworzonych aplikacji w NO-CODE od 2030 roku 80%
60 proc. aplikacji jest już tworzonych poza działami IT, a w dodatku połowa z nich (czyli 30 proc.) już teraz jest opracowywana przez pracowników, którzy mają niewielkie kompetencje programistyczne
60 proc. aplikacji jest już tworzonych poza działami IT 60%
Do 2023 r. liczba aktywnych Citizen Developers w dużych przedsiębiorstwach będzie co najmniej czterokrotnie większa niż liczba profesjonalnych programistów
Wzrost liczny Citizen Developers 90%
Zgodnie z raportem Forrester Consulting wykorzystanie platform typu NO-CODE nawet o 70 proc. zmniejszają koszt rozwoju aplikacji, a na przestrzeni trzech lat przynoszą 362 proc. zwrotu z inwestycji.
Platformy NO-CODE nawet o 70 proc. zmniejszają koszt rozwoju aplikacji, a na przestrzeni trzech lat przynoszą 362 proc. zwrotu z inwestycji. 70%

Porównanie z obecnym podejściem...

 

TRADYCYJNE (OBECNE) PODEJŚCIE

ROZWIĄZANIE NO-CODE

 

Zespół realizujący

 

Zespół profesjonalistów

Jedna osoba

Wymagane
kompetencje

Duże doświadczenie

programistyczne

(Windows 10, Android, iOS,
macOS)

Umiejętność programowania niewymagana

(np. analityk biznesowy)

 

Czas na prototyp 

 

2-3 miesiące

2-5 dni

 

Koszt prototypu

 

>> 200 osobodni

2-5 osobodni

 

Czas na gotowe rozwiązanie
(Windows 10, Android, iOS, macOS)

 

Kilka miesięcy

Kilka dni

 

Koszty Gotowego rozwiązania


>> 1000 osobodni

osobodni/-tygodnie

Modyfikacje

Trudne

Czasochłonne

Kosztowne

Minuty-godziny

Zaprojektowany pod kątem łatwych zmian

 

Ryzyko inwestycyjne

 

Bardzo wysokie

(m.in. z powodu kosztów prototypu)

Minimalne

(prototypy generowane ad-hoc)

Program studiów

Zaawansowane zajęcia w formie warsztatów, w ramach których o podstaw nauczysz się projektowania i budowy programów i aplikacji na Windows 10, Android, iOS, macOS, które będą działać na wszystkich urządzeniach: komputery, tablety, telefony.

Zajęcia w formie warsztatów, w ramach których nauczysz się międzynarodowego Business Process Model and Notation, BPMN 2.0. Umiejętności pozwolą Tobie mapować i optymalizować procesy w każdej organizacji. Nauczysz się m.in.:

 • Wprowadzenie do modelowania i automatyzacji procesów biznesowych;
 • Zapoznanie uczestników z programami modelowania procesów;
 • Podstawowe elementy procesu (ramy procesu, przyczyny rozpoczęcia procesu, wyniki działania procesu);
 • Podstawowe typy diagramów BPMN;
 • Przedstawienie zasad stosowania bramek (XOR, AND, OR);
 • Zapoznanie z podstawowymi typami obiektów, diagramów współpracy, basenów i torów;
 • Błędy i przerwania procesów;
 • Modelowanie przykładowych procesów;
 • Automatyzacja generowania raportu odpowiedzialności RACI;

Zmiany są nieodłącznym elementem każdego projektu. Zajęcia pozwolą Tobie nabyć ekspercką wiedzę z zakresu wdrażania zamian w organizacji. 

 • wprowadzenie do zarządzania zmianą: zmiana indywidualna a zespołowa;
 • Zmiana organizacyjna: modele i ujęcia zmian;
 • przewodzenie zmianom: przywództwo, role, style;
 • Agenci zmian: modele, procesy i kompetencje;
 • Zastosowania zarządzania zmianą: restrukturyzacja, fuzje i przejęcia
 • zmiana kulturowa 
 • proces zmiany opartej na IT

Klasyczne warsztaty z najważniejszej kompetencji na rynku, bo tak można określić umiejętności zarządzania projektem. W ramach warsztatów nabędziesz wiedzę z następujących obszarów:

 • Etapy i procesy w zarządzaniu projektami;
 • Planowanie wstępne projektu (karta projektu);
 • Trójkąt ograniczeń (czas, budżet, zakres);
 • Szczegółowe planowanie projektu;
 • Opracowanie harmonogramu Gantt’a w oparciu o WBS (ang. Work Breakdown Structure, WBS)
 • Organizacja projektu;
 • Realizacja projektu;
 • Zakończenie projektu;

Metodyka Citizen Development jest pierwszym na świecie ugruntowanym podejściem do zarządzania stricte projektami w obszarze NO-CODE. Wśród podsuszanych zagadnień podczas zajęć znajdzie się m.in.:

 • Wprowadzenie do Citizen Development
 • Citizen Development Canvas Overview
 • Kluczowe obszary wspierające Citizen Development
 • Ideacja 2.0
 • Czym jest Ideation 2.0 i dlaczego jest cenna
 • Produkty i podejścia do Ideacji 2.0
 • Hyper-Agile SDLC, standardowe metody SDLC, a także dodatkowe kroki i modyfikacje;
 • Ideation 2.0, skuteczny zestaw narzędzi do generowania pomysłów w iteracyjnym procesie, który wykorzystuje najlepsze rozwiązania opracowane przez zespół;
 • Ocena adekwatności, spostrzeżenia i narzędzia, dzięki którym ocenisz właściwe podejście do projektu;
 • Analiza biznesowa i projektowanie, zrozumienie, jak działa aplikacja w kontekście całej organizacji;
 • Ryzyka Projektu i Wymagania Ryzyka Korporacyjnego, wgląd i narzędzia potrzebne do identyfikacji ryzyka i wymagań projektu, aby można było zaprojektować i opracować najbardziej efektywne rozwiązanie;
 • Projektowanie, tworzenie i wdrażanie aplikacji, narzędzia potrzebne do przeprowadzenia projektu od etapu pomysłu, poprzez projektowanie i opracowywanie aplikacji, aż po pomyślne wdrożenie aplikacji.

Jedna z najpopularniejszych na świecie metod twórczego rozwiązywania problemów, szczególnie istotna z punktu tworzenia nowych pomysłów pod przyszłe aplikacje i programy komputerowe. W ramach warsztatów poruszymy następujące obszary:

 • Wprowadzenie do Design Thinking – definicja, geneza, zasady i korzyści
 • Design Thinking w projektowaniu: produktu, usługi, procesu, doświadczenia – inspirujące studia przypadków
 • Odkrywanie – omówienie technik i metod badawczych stosowanych w projektowaniu innowacji
 • Definiowanie – kreatywne sposoby selekcji i przetwarzania informacji, techniki formułowania wyzwań projektowych
 • Generowanie pomysłów – poszukiwanie innowacji, wzmacnianie pewności kreatywnej uczestników, efektywna a nie efektowna burza mózgów
 • Prototypowanie – wizualizacja pomysłów, szybkie i funkcjonalne prototypy, wybór rodzajów prototypów adekwatnych do projektu
 • Testowanie – natychmiastowe zweryfikowanie prototypu w naturalnym otoczeniu, wybór technik / metody testowania w odniesieniu do zastosowanego rodzaju prototypu i celu

Kluczowe kompetencje wpływające na sukces każdego projektu, to skuteczne i efektywne kierowanie zespołem. W sama oferowanego programu studiów poznasz następujące obszary:

 • czynniki skuteczności zespołu projektowego
 • rola i zadania kierownika projektu vs. rola i zadania lidera
 • style kierowania i ich wpływ na efektywność
 • metody budowania autorytetu
 • tworzenie zespołu
 • komunikacja jako narzędzie kierowania
 • motywowanie finansowe i pozafinansowe
 • skuteczne delegowanie
 • motywująca i inspirująca informacja zwrotna
 • sytuacje trudne w kierowaniu, zagrożenia dla współpracy – konflikty (rodzaje, fazy, techniki rozwiązywania, postawy wobec konfliktów)
 • zmiany w projekcie (postrzeganie zmian, radzenie sobie z nieustannymi zmianami w środowisku projektu pomoc członkom zespołu projektowego w przechodzeniu przez zmianę, komunikacja w zmianie)
 • coaching zespołu – narzędzia wsparcia dla kierownika projektu.

Zwinne zarządzanie projektem, czyli słynny Agile jest dziś nieodłącznym elementem nowoczesnego zarządzania. Nie zapomnieliśmy i o tym, dlatego w ramach praktycznych zajęć poruszymy następujące obszary:

 • Wprowadzenie do zarządzania zwinnego;
 • Porównanie tradycyjnego zarządzania do Agile;
 • Manifest Agile (ang. Agile Manifesto);
 • Budowanie zespołu Agile’owego w organizacji;
 • SCRUM
 • Kanban
 • ORK, zarządzanie przez cele 
 • Tworzenie MVP w oparciu o Lean StartUp 
 • Poznanie Agile: inicjacja projektu (karta projektu, planowanie i in.);
 • Planowanie wdrożeń, iteracji;
 • Realizacja Agile (raportowanie, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem).

NIE DAJ SIĘ POSTĘPUJĄCEJ AUTOMATYZACJI I ROBOTYZACJI​

Zapisz się na jedyne takie studia w Europie już dziś!!!

Korzyści dla słuchacza

Warsztatowy wymiar studiów

Kadra w skład której wchodzą sami praktycy

Nauczysz się projektować aplikacje w krótkim czasie, które możesz sprzedwać

Nauczysz się mapować i optymalizować procesy

To pierwsze takie studia w Europie

Najlepsze, sprawdzona wiedza z zakresu zarządzania projektami NO-CODE

Formularz kontaktowy